Pomiń menu

Czym się zajmujemy

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Od 20 lat działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce. Wspieramy organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, grupy nieformalne i aktywnych obywateli, oferując im wszechstronną pomoc w zwiększaniu skuteczności ich działania.
 • Edukujemy

  Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szerokie wsparcie edukacyjne - szkolenia, seminaria, konsultacje, publikacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.
 • Łączymy

  Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, inicjujemy i promujemy mechanizmy takiej współpracy wskazując na płynące z niej korzyści.
 • Wspieramy

  Nasza oferta jest adresowana jest do każdej organizacji, bez względu na wybrane przez nią cele i sposoby działania. Wsparcie jest dostosowane do specyfiki organizacji, nie narzucamy gotowych rozwiązań ale wspieramy organizację w realizowaniu jej własnych planów i zamierzeń.

Z kim współpracujemy

 • NGO i podmioty ekonomii społecznej

 • Administracja publiczna

 • Firmy i instytucje

Sprawdź naszą ofertę

Opowiedz nam o potrzebach Twojej organizacji, a my zaprojektujemy skrojoną na miarę usługę, dopasowaną do Twoich wymagań. W skład naszej oferty wchodzą m.in:

Zapisy na szkolenia

Aktualnie brak szkoleń z możliwością zapisu

Zobacz archiwum szkoleń

Darmowe porady

 • Telefoniczne porady księgowe dla warszawskich organizacji (SCWO)

  wtorek 12:00 - 14:00
  czwartek 11:00 - 13:00
 • Porady z funkcjonowania organizacji dla warszawskich organizacji (SCWO)

  Dyżury poradnicze w sierpniu:
  6 sierpnia - 10:00 - 20:00
  7 sierpnia - 10:00 - 20:00
  13 sierpnia - 10:00 - 20:00
  14 sierpnia - 10:00 - 20:00
 • Porady prawne

  mailowe: ajarosinski@frso.pl
  czwartek: 13:30 - 15.00 dla org. spoza Warszawy
Przejdź do strony