Pomiń menu

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

firmango
Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

„Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez nas od kilkunastu lat, cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, od lat pozostaje jedynym tak sprofilowanym programem z kompleksową ofertą wsparcia. W przeciągu kilkunastu lat realizacji programu Fimango, z jego oferty skorzystało kilka tysięcy osób z całej Polski.

Celem programu jest stałe podnoszenie kompetencji księgowych, finansowych i zarządczych organizacji z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, gdzie dostęp  do szkoleń i profesjonalnego wsparcia jest mocno utrudniony. Ze szkoleniami, poradnictwem i publikacjami docieramy nawet do najmniejszych miejscowości, a w ramach programu wielokrotnie podnosiliśmy tematy dotychczas nieobecne w ofercie szkoleniowej adresowanej do trzeciego sektora.

Program z którego rocznie korzysta kilkaset osób, oferuje organizacjom pozarządowym wszechstronne wsparcie edukacyjne – szkolenia i poradnictwo z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami. W ramach programu wydaliśmy także kilkadziesiąt publikacji, dostępnych nieodpłatnie na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, oraz do korzystania z poradnictwa, po poradę można zgłosić się telefonicznie w godzinach dyżurów lub pisząc na adres porady@frso.pl.

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z innym projektem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Działaj Lokalnie” – realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem współpracy jest dalsze zwiększanie oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, poprzez stworzenie sieci Doradców Lokalnych Fimango, świadczących wsparcie w swoich miejscowościach.

Program Fimango 2016
Cel podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami
Odbiorcy organizacje pozarządowe z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków (do 50 tysięcy mieszkańców)
Opis szkolenia dla organizacji z całej Polski, zwłaszcza z miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców, poradnictwo osobiste, telefoniczne i mailowe z zarządzania organizacją, księgowości i prawnych aspektów funkcjonowania
Miejsce  cała Polska
Czas trwania do 31 marca 2017
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Agnieszka Senk (fimango@frso.pl)
Fundator pafw