Pomiń menu

Nieodpłatna pomoc prawna

logotyp_ms_z_godlem_w_orientacji_poziomej
Nieodpłatna pomoc prawna
Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci,
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Opis pomoc prawna dla osób indywidualnych: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Miejsce Warszawa, ul. Klimczaka 4 (Urząd Dzielnicy Wilanów), w godzinach:

poniedziałek, wtorek, piątek, w godz. 8.00-12.00
we środę i czwartek, w godz 8.30 – 12.30
Porad udziela radca prawny Arkadiusz Jarosiński.

 

Pruszków, ul. Promyka 24/26, w godzinach:

w poniedziałki i czwartki – od 14.00 do 18.00;
we wtorki i środy – od 10.00 do 14.00;
w piątki – w godzinach od 8.00 do 12.00.
Porad udziela radca prawny Michał Sybilski.

Czas trwania  do grudnia 2016
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Katarzyna Sadło (ksadlo@frso.pl)
Więcej informacji www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Finansowanie logotyp_ms_z_godlem_w_orientacji_poziomej