Pomiń menu

Użyczenie sali

W 2021 roku w ramach realizacji projektu SCWO oferujemy pomoc organizacjom w zdalnym prowadzeniu działań.
W dni robocze, w godzinach pracy organizacje pozarządowe działające na rzecz Warszawy mogą nieodpłatnie skorzystać

  1. z naszej sali szkoleniowej do spotkań zdalnych (Zoom, Clickmeeting, MTeams) oraz spotkań do 5 osób. (zdjęcie poniżej)
  2. z pokoju poradniczego (Zoom, Clickmeeting, MTeams) do spotkań zdalnych.
  3. ze stanowiska księgowego z oprogramowaniem Symfonia (zdjęcie poniżej)

Sala szkoleniowa wyposażona jest również w rzutnik multimedialny.
Sala szkoleniowa i pokój poradniczy udostępniany jest na aktualnie obowiązujących zasadach związanych z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń.

Przestrzeń ustawiona jest w systemie szkolnym (1 ławka na 1 osobę). Ułożenie nie może być zmieniane. Odstęp pomiędzy osobami wynosi 4mkw. Korzystający z udostępnionej przestrzeni są zobowiązani do noszenia maseczek. Przestrzeń jest oznaczona jako przygotowana do pracy i dezynfekowana.

Obok naszej sali znajduje się aneks kuchenny, który udostępniamy.
Sala szkoleniowa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niestety, trzeba pokonać dwa schodki prowadzące na klatkę, ale w tym chętnie pomożemy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, w celu ustalenia terminu i czasu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktuj się z nami:
(22) 616-33-16
scwo@frso.pl
Stanowiska komputerowe do pracy zdalnej udostępniane są w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Rzut oka na przestrzeń, którą udostępniamy:

  • sala szkoleniowa – możliwość spotkań w grupie do 5 osób, skorzystania z platformy ZOOM, clickmeeting, Microsoft Teams do spotkań online.

  • stanowisko do pracy księgowej (Symfonia)