Pomiń menu

Akademia Zarządzania Finansami

Prowadzicie organizację pozarządową, która już działa ponad rok na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających? Chcecie dowiedzieć się, jak lepiej planować działania pod względem finansowym? Chcecie zaplanować strategię finansowania organizacji, dopasowaną do Waszych działań? Chcesz poznać narzędzia planistyczne, które ułatwią Tobie i Twojemu zespołowi pracę w zakresie planowania finansów? Zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Zarządzania Finansami w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizatorem cyklu szkoleniowego jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021 r.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU TWOJEJ ORGANIZACJI w AZF

Dzięki udziałowi w Akademii Zarządzania Finansami:

 • Wybierzesz strategię finansowania w oparciu o różnorodne formy prowadzenia działalności organizacji pozarządowej.
 • Staniesz się świadomym partnerem dla samorządu m.st. Warszawy.
 • Zdefiniujesz obszar kompetencji i wiedzy finansowej potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności ekonomicznej.
 • Nabędziesz podstawowy zakres umiejętności finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 4 funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie potrzebnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w zakresie pożytku publicznego, w tym działalności odpłatnej.
 • Rozwiniesz umiejętności planowania przedsięwzięć społecznych pod względem finansowym.
 • Poznasz podstawowe narzędzia planistyczne: Planer 2019 oraz Prove it PL!, które ułatwią pracę Twojej organizacji.

Zobacz rekomendacje uczestników poprzedniej edycji AZF:

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Ze wsparcia Akademii Zarządzania Finansami w 2021 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad rok  na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Grupa szkoleniowa może liczyć tylko 16 osób. Z każdej organizacji zapraszamy po 2 osoby.

UWAGA: Warunkiem uczestnictwa  w AZF jest zgłoszenie osoby z Zarządu organizacji oraz drugiej osoby, która powinna zajmować się finansami (np. księgowa, specjalista ds. finansów/rozliczeń)

AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI JEST BEZPŁATNA

Całość wydarzenia jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych praktyków w zakresie zarządzania finansami.  Trenerką wiodącą i opiekunką merytoryczną jest Karolina Cyran Juraszek –związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 22 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie.

Zajęcia będą prowadziły także inne osoby z zespołu FRSO mające doświadczenie w rozwoju organizacji i/lub rozwoju ekonomicznym.

Sesje warsztatowe obejmują dwa dni szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach od 9:00 do ok.16:30 (z przerwami kawowymi i na lunch).

 • I Sesja: 26-27 kwietnia
 • II Sesja: 24-25 maja
 • III Sesja: 21-22 czerwca

Daty już są znane – SPRAWDŹ JE W SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMIE ZAJĘĆ I W SWOIM KALENDARZU. Program znajdziesz na stronie warszawa.ngo.pl lub poniżej w plikach do pobrania.

Miejsce:

W przypadku prowadzenia sesji w trybie stacjonarnym, miejscem szkoleniowym jest siedziba Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61.

UWAGA: Ze względu na sytuacje epidemiologiczną tryb sesji może być w formule online. Będziemy informować uczestników na bieżąco w zależności od sytuacji o tym czy np. sesja odbędzie się zdalnie czy stacjonarnie.

WARUNKI UKOŃCZENIA AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Warunkiem ukończenia AZF oraz otrzymania certyfikatu poświadczającego nabycie wiedzy i umiejętności jest:

 • czynne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność na jednym dniu sesji szkoleniowej)

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Aby wziąć udział w Akademii Zarządzania Finansami 2021, należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać na stronie tu, albo ściągnąć w wybranym formacie poniżej), a przede wszystkim – być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem finansowym swojej organizacji.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz zgłoszeniowy (oddzielny dla każdej zgłaszającej się osoby) należy wysłać do dnia 12 kwietnia 2021 na adres e-mail: mskalska@frso.pl.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną poinformowane najpóźniej do 19 kwietnia 2021 roku.

REKRUTACJA – NAJWAŻNIEJSZE DATY

 • Przysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego do 12 kwietnia 2021
 • Decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia
  do 19 kwietnia 2021

I Sesja warsztatowa 26 – 27 kwietnia 2021.

OSOBA DO KONTAKTU

Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada: Marlena Skalska – specjalistka ds. nadzoru w procesie edukacji finansowej z FRSO:

O ORGANIZATORZE

Akademię Zarządzania Finansami prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. AZF jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

O STOŁECZNYM CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) wzmacnia ekspercko warszawski sektora pozarządowy. SCWO prowadzi m.in bezpłatne szkolenia oraz indywidualne poradnictwo dostępne 5 dni w tygodniu między 9:00 a 17:00.
Oferta SCWO jest skierowana do warszawskich organizacji pozarządowych oraz organizacji działających na rzecz mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

W celu uzyskania pomocy napisz na adres scwo@warszawa.ngo.pl
lub zadzwoń (22) 828 91 23.

Zapoznaj się z resztą oferty SCWO – https://warszawa.ngo.pl/scwo