Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

III EDYCJA

Prowadzicie organizację pozarządową, która już działa ponad rok na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających? Chcecie dowiedzieć się, jak lepiej planować działania pod względem finansowym? Chcecie zaplanować strategię finansowania organizacji, dopasowaną do Waszych działań? Chcesz poznać narzędzia planistyczne, które ułatwią Tobie i Twojemu zespołowi pracę w zakresie planowania finansów? Zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Zarządzania Finansami w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizatorem cyklu szkoleniowego jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021 r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU TWOJEJ ORGANIZACJI w AZF

Dzięki udziałowi w Akademii Zarządzania Finansami:

 • Wybierzesz strategię finansowania w oparciu o różnorodne formy prowadzenia działalności organizacji pozarządowej.
 • Staniesz się świadomym partnerem dla samorządu m.st. Warszawy.
 • Zdefiniujesz obszar kompetencji i wiedzy finansowej potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności ekonomicznej.
 • Nabędziesz podstawowy zakres umiejętności finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 4 funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie potrzebnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w zakresie pożytku publicznego, w tym działalności odpłatnej.
 • Rozwiniesz umiejętności planowania przedsięwzięć społecznych pod względem finansowym.
 • Poznasz podstawowe narzędzia planistyczne: Planer 2019 oraz Prove it PL!, które ułatwią pracę Twojej organizacji.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Ze wsparcia Akademii Zarządzania Finansami w 2021 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad rok  na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Grupa szkoleniowa może liczyć tylko 16 osób. Z każdej organizacji zapraszamy po 2 osoby.

UWAGA: Warunkiem uczestnictwa  w AZF jest zgłoszenie osoby z Zarządu organizacji oraz drugiej osoby, która powinna zajmować się finansami (np. księgowa, specjalista ds. finansów/rozliczeń)

AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI JEST BEZPŁATNA

Całość wydarzenia jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych praktyków w zakresie zarządzania finansami.  Trenerką wiodącą i opiekunką merytoryczną jest Karolina Cyran Juraszek –związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 22 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie.

Zajęcia będą prowadziły także inne osoby z zespołu FRSO mające doświadczenie w rozwoju organizacji i/lub rozwoju ekonomicznym.

Sesje warsztatowe obejmują dwa dni szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach od 9:00 do ok.16:30 (z przerwami kawowymi i na lunch).

 • I Sesja: 26-27 kwietnia
 • II Sesja: 24-25 maja
 • III Sesja: 21-22 czerwca

Daty już są znane – SPRAWDŹ JE W SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMIE ZAJĘĆ I W SWOIM KALENDARZU. Program znajdziesz na stronie: warszawa.ngo.pl/scwo/akademia-zarzadzania-finansami lub poniżej w plikach do pobrania.

Miejsce:

W przypadku prowadzenia sesji w trybie stacjonarnym, miejscem szkoleniowym jest siedziba Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61.

UWAGA: Ze względu na sytuacje epidemiologiczną tryb sesji może być w formule online. Będziemy informować uczestników na bieżąco w zależności od sytuacji o tym czy np. sesja odbędzie się zdalnie czy stacjonarnie.

WARUNKI UKOŃCZENIA AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Warunkiem ukończenia AZF oraz otrzymania certyfikatu poświadczającego nabycie wiedzy i umiejętności jest:

 • czynne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność na jednym dniu sesji szkoleniowej)

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Aby wziąć udział w Akademii Zarządzania Finansami 2021, należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać na stronie: warszawa.ngo.pl/scwo/akademia-zarzadzania-finansami albo ściągnąć w wybranym formacie poniżej), a przede wszystkim – być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem finansowym swojej organizacji.

Pliki do pobrania:

wersja doc wersja pdf
formularz zgłoszeniowy.doc formularz zgłoszeniowy.pdf
program szkolenia.doc program szkolenia.pdf
porozumienie.doc porozumienie.pdf
oferta.doc oferta.pdf

Kwestionariusz zgłoszeniowy (oddzielny dla każdej zgłaszającej się osoby) należy wysłać do dnia 12 kwietnia 2021 na adres e-mail: mskalska@frso.pl.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną poinformowane najpóźniej do 19 kwietnia 2021 roku.

REKRUTACJA – NAJWAŻNIEJSZE DATY

 • Przysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego do 12 kwietnia 2021
 • Decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia
  do 19 kwietnia 2021

I Sesja warsztatowa 26 – 27 kwietnia 2021.

OSOBA DO KONTAKTU

Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada: Marlena Skalska – specjalistka ds. nadzoru w procesie edukacji finansowej z FRSO:

O ORGANIZATORZE

Akademię Zarządzania Finansami prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. AZF jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

O STOŁECZNYM CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) wzmacnia ekspercko warszawski sektora pozarządowy. SCWO prowadzi m.in bezpłatne szkolenia oraz indywidualne poradnictwo dostępne 5 dni w tygodniu między 9:00 a 17:00.
Oferta SCWO jest skierowana do warszawskich organizacji pozarządowych oraz organizacji działających na rzecz mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

W celu uzyskania pomocy napisz na adres scwo@warszawa.ngo.pl
lub zadzwoń (22) 828 91 23.

Zapoznaj się z resztą oferty SCWO – https://warszawa.ngo.pl/scwo