Pomiń menu

Akademia Zarządzania Finansami

AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

II EDYCJA

Prowadzicie organizację pozarządową, która już działa ponad rok na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających? Chcecie dowiedzieć się, jak lepiej planować działania pod względem finansowym? Chcecie zaplanować strategię finansowania organizacji, dopasowaną do Waszych działań? Chcesz poznać narzędzia planistyczne, które ułatwią Tobie i Twojemu zespołowi pracę? Zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Zarządzania Finansami w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizatorem cyklu szkoleniowego jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2020 r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU TWOJEJ ORGANIZACJI w AZF

Dzięki udziałowi w Akademii Zarządzania Finansami:

 • Wybierzesz strategię finansowania w oparciu o różnorodne formy prowadzenia działalności organizacji pozarządowej.
 • Staniesz się świadomym partnerem dla samorządu m.st. Warszawy.
 • Zdefiniujesz obszar kompetencji i wiedzy finansowej potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności ekonomicznej.
 • Nabędziesz podstawowy zakres umiejętności finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 4 funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie potrzebnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w zakresie pożytku publicznego, w tym działalności odpłatnej.
 • Rozwiniesz umiejętności planowania przedsięwzięć społecznych pod względem finansowym.
 • Poznasz podstawowe narzędzia planistyczne: Planer 2019 oraz Prove it PL!, które ułatwią pracę Twojej organizacji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Ze wsparcia Akademii Zarządzania Finansami w 2020 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad rok  na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Grupa szkoleniowa może liczyć tylko 16 osób. Z każdej organizacji zapraszamy po 2 osoby.

UWAGA: Warunkiem uczestnictwa  w AZF jest zgłoszenie osoby z Zarządu organizacji oraz drugiej osoby, która powinna zajmować się finansami (np. księgowa, specjalista ds. finansów/rozliczeń)

AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI JEST BEZPŁATNA

Całość wydarzenia jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych praktyków w zakresie zarządzania finansami.  Trenerką wiodącą i opiekunką merytoryczną jest Karolina Cyran Juraszek –związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 22 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie.

Zajęcia będą prowadziły także inne osoby z zespołu FRSO mające doświadczenie w rozwoju organizacji i/lub rozwoju ekonomicznym.

Sesje warsztatowe obejmują dwa dni szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach od 9:00 do ok.16:30 (z przerwami kawowymi i na lunch).

 • I Sesja: 16-17 marca
 • II Sesja: 27-28 kwietnia
 • III Sesja: 11-12 maja
 • IV Sesja: 15-16 czerwca

Daty już są znane – SPRAWDŹ JE W SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMIE ZAJĘĆ I W SWOIM KALENDARZU. Program znajdziesz na stronie: warszawa.ngo.pl/scwo/akademia-zarzadzania-finansami

Miejsce:

Cały cykl szkoleniowy AZF (4 sesje warsztatowe) odbędzie się w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61.

Zadbamy o dostępność sali dla osób poruszających się na wózkach, odpowiednie przygotowanie materiałów, tłumacza języka migowego. Dysponujemy pętlą indukcyjną. Uwzględnimy także potrzeby dietetyczne osób uczestniczących w AZF.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII ZARZĄDZANIA FINANSAMI?

Aby wziąć udział w Akademii Zarządzania Finansami 2020, należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać na stronie: warszawa.ngo.pl/scwo/akademia-zarzadzania-finansami albo ściągnąć w wybranym formacie poniżej), a przede wszystkim – być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem finansowym swojej organizacji.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz zgłoszeniowy (oddzielny dla każdej zgłaszającej się osoby) należy wysłać do dnia 21 lutego 2020 na adres e-mail: mskalska@frso.pl.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną poinformowane najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

REKRUTACJA – NAJWAŻNIEJSZE DATY

 • Przysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego do 21 lutego 2020
 • Decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia do 28 lutego 2020

I Sesja warsztatowa 16 – 17 marca 2020.

OSOBA DO KONTAKTU

Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada: Marlena Skalska – specjalistka ds. nadzoru w procesie edukacji finansowej z FRSO:

 

O ORGANIZATORZE

Akademię Zarządzania Finansami prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. AZF jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Pełna oferta i aktualności SCWO: