Pomiń menu

Doradcy lokalni

Mapa Sieci Doradców Lokalnych – zapraszamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia naszych certyfikowanych doradców oraz osób przeszkolonych w ramach naszych cyklów edukacyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji programu „Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polską – Amerykańską Fundację Wolności.

Dlaczego warto korzystać ze wsparcia Doradców Lokalnych:

 

Legenda: osoby certyfikowane
doradcy finansowo-prawni osoby w trakcie procesu certyfikacji
doradcy księgowi kandydaci na doradców

Doradcy Lokalni: