Doradcy lokalni

Mapa Sieci Doradców Lokalnych – zapraszamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia naszych certyfikowanych doradców oraz osób przeszkolonych w ramach naszych cyklów edukacyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji programu “Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polską – Amerykańską Fundację Wolności.

 

LISTA DORADCÓW

Joanna Krasowska
Posiada ważny Certyfikat

Brzeg Dolny

Porady formalno-prawne
Pozyskiwanie środków na działalność

Alicja Nakonieczna
Posiada ważny Certyfikat

Kwidzyn

Porady księgowe

Palowice

Porady księgowe

Jarszewo

Porady formalno-prawne

Łódź

Porady formalno-prawne

Nowa Wieś Rzeczna

Porady formalno-prawne

 

Sieć Doradców Lokalnych (SDL) to kompleksowa oferta edukacyjna obejmująca najważniejsze obszary kompetencji zarządzania finansami.
SDL to miejsce gdzie stwarzamy przestrzeń do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji także po zakończeniu części szkoleniowej.

Celem programu Sieć Doradców Lokalnych jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych osób świadczących organizacjom pozarządowym usługi poradnicze z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej. Realizujemy go we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie.

Nasi specjaliści to osoby, które nie tylko łączą kompetencje trenerskie ale także są wieloletnimi praktykami, pracującymi w organizacjach pozarządowych, lub specjalizują się w wybranych aspektach zarządzania finansami.

Teorię przekładamy na praktykę. W trakcie trwania sesji szkoleniowych uczestnicy mają okazję pracować na konkretnych przykładach, wypracowywać rozwiązania.

Niewątpliwym atutem jest sama sieć. To stale powiększająca się grupa specjalistów, którzy na co dzień wspierają się nawzajem.
Masz pytanie? Zawsze możesz polegać na ekspertyzie swoich koleżanek i kolegów, którzy chętnie pomogą rozwiązać problem.

Wszyscy nasi kandydaci do Sieci Doradców Lokalnych są traktowani indywidualnie. Mogą liczyć na wparcie adekwatne do potrzeb. Dokładamy wszelkich starań aby realizacja materiału była jak najbardziej elastyczna, umożliwiła wszystkim uczestnikom zaliczenie szkolenia. Również wspieramy naszych absolwentów w specjalizacji w wybranym obszarze z zarządzania finansami, zapraszając ich do prowadzenia szkoleń we współpracy z naszymi trenerami.

We wrześniu 2022 roku zakończyliśmy cykl szkoleniowy dla VI edycji Sieci Doradców Lokalnych.
W przyszłym roku będziemy otwierać rekrutację na kolejną edycję.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z obecnej oraz poprzednich edycji.