Doradcy lokalni

Mapa Sieci Doradców Lokalnych – zapraszamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia naszych certyfikowanych doradców oraz osób przeszkolonych w ramach naszych cyklów edukacyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji programu “Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polską – Amerykańską Fundację Wolności.

Celem programu Sieć Doradców Lokalnych jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych osób świadczących organizacjom pozarządowym usługi poradnicze z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej. Realizujemy go we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie.

TERMINY SESJI SZKOLENIOWYCH VI edycji:

I sesja:  4 spotkania on-line po 4h – 4-7 kwietnia 2022
II sesja: 2 spotkania on-line po 8h – 9-12 maja 2022
III sesja stacjonarna – 6-8 czerwca 2022
IV sesja: stacjonarna – 7-9 września 2022

Uwaga! Forma zajęć zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej i powszechnie obowiązujących regulacji.

Zobacz: szczegółowy program wszystkich sesji.

Już na Was czekamy!

Listę wszystkich Doradców Lokalnych wraz z informacją o zakresie świadczonych przez nich usług szkoleniowo-doradczych można znaleźć poniżej.

Zapraszamy do kontaktu: fimango@frso.pl lub 22 616 33 16

 

LISTA DORADCÓW

Gdańsk

Porady formalno-prawne

Anna Tyszka
Posiada ważny Certyfikat

Troszyn

Porady formalno-prawne

Anita Kubicka
Posiada ważny Certyfikat

Słupca

Porady formalno-prawne
Pozyskiwanie środków na działalność

Pokrzywnica

Porady formalno-prawne
Pozyskiwanie środków na działalność
Kandydat na doradcę

Danuta Armata
Posiada ważny Certyfikat

Dubiecko

Porady formalno-prawne

Łomża

Porady formalno-prawne