Pomiń menu

Dystrybutor Dobra

Czy istnieje automat do generowania dobra społecznego? Wielu powie, że nie, a jednak – od niedawna w warszawskim Hotelu Ibis taki automat stoi, można w nim kupić produkty wytworzonego przez podopiecznych polskich przedsiębiorstw społecznych. To unikatowy kanał sprzedaży i „wytwarzania dobra”. Pierwszy na świecie. Byliśmy partnerem kampanii crowdfundingowej całego przedsięwzięcia, w ramach świadczonego przez nas nieodpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Pomysł Dystrybutora Dobra powstał z inicjatywy Stowarzyszenia MONAR w 2014 roku. Polega na stworzeniu automatów vendingowych sprzedających produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej z wyraźnym zaznaczeniem misji i strategii społecznej. Dystrybutor Dobra jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych kobiet, samotnych matek czy podopiecznych MONARU po ukończonej terapii – osoby te zostaną zaangażowane w produkcję i obsługę maszyn, a zysk ze sprzedaży będzie reinwestowany w celach społecznych, jak na przykład aktywizacja seniorów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior.

Pierwszym – testowym produktem Dystrybutora Dobra jest skrzat Helpik, którego sprzedaż rozpoczęto niedawno w Warszawie. Skrzaty są szyte przez członkinie spółdzielni socjalnej Alexis z Łomży.

Obejrzyj zdjęcia z kampanii i inauguracji Dystrybutora Dobra