Pomiń menu

Ewaluacje

Ewaluacja, czyli ocena efektywności i jakości Waszych działań, określenie, w jakim stopniu realizujecie swoje cele. Usługa często zamawiana na potrzeby sponsorów, jest skutecznym narzędziem ułatwiającym planowanie przyszłych projektów bądź ulepszanie już istniejących. U nas możesz zamówić przeprowadzenie ewaluacji swoich działań – wszystkich, wybranego projektu lub określonego obszaru funkcjonowania organizacji. Ewaluacje realizowane są przez doświadczonych ewaluatorów, z wieloletnim stażem w prowadzeniu ewaluacji organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Prowadzimy także badania wybranych aspektów funkcjonowania sektora pozarządowego, sektora przedsiębiorczości społecznej, społeczności lokalnych. Na zamówienie organizacji pozarządowych, a także instytucji publicznych, realizujemy odpłatnie usługi ewaluacji i badań. Ewaluacje i badania prowadzone są przez doświadczony zespół ewaluatorów i ekspertów z różnych dziedzin. Usługi ewaluacji i ekspertyzy mają zawsze indywidualny charakter i są dostosowane do potrzeb Klienta, oferujemy, między innymi:

 • ewaluację organizacji,
 • ewaluację wybranego projektu realizowanego przez organizację,
 • ewaluację wybranego aspektu działania organizacji (np. księgowość, komunikacja, zarządzanie),
 • ewaluację organizacji pod kątem standardów „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie”,
 • badanie potrzeb organizacji lub jej beneficjentów,
 • badanie społeczności lokalnej,
 • analizę dokumentów,

Zapraszamy do kontaktu, zachęcamy do skorzystania ze zindywidualizowanych form długofalowego wsparcia rozwoju swojej organizacji/instytucji.

Od 1996 roku zrealizowaliśmy szereg ewaluacji i badań o różnym charakterze. Wśród zleceń były, między innymi:

 • ewaluacja 13 centrów wspierania na Ukrainie, realizowana na zlecenie Charles Stewart Mott Foundation,
 • ewaluacja programów i materiałów szkoleniowych Fundacji Edukacja dla Demokracji,
 • ewaluacja 13 projektów realizowanych w ramach programu „Człowiek a instytucja” Fundacji im. Stefana Batorego,
 • ewaluacja polskiego przedstawicielstwa międzynarodowej organizacji Heifer Project International,
 • ewaluacja programu „Nadzieja na jutro” realizowanego przez Fundację Przyjaciółka,
 • ewaluacja projektu „Prawa człowieka-edukacja-działanie” Amnesty International Polska,
 • mapa społecznej aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola,