Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie
Nagłówek Forum Doradców Lokalnych

Wydarzenie

4 i 5 listopada zorganizowaliśmy Forum Doradców Lokalnych, na które zaprosiliśmy Doradców zrzeszonych w sieciach wspierających ngo i pracujących w lokalnych społecznościach, zwłaszcza w małych miejscowościach i środowiskach wiejskich, którzy zaprezentowali swoje sieci. Przedstawiciele zaprezentowali swoje sieci doradców/wsparcia  w zaproponowanej przez nas strukturze, opowiedzieli o swoich działaniach, celach, a także o trudnościach i wyzwaniach, które napotkali we wspieraniu odbiorców oraz w funkcjonowaniu sieci/grupy doradców. Po wystąpieniach prelegentów wspólnie zdiagnozowaliśmy tematy i problemy do pracy warsztatowej, które wynikły w trakcie rozmów. Tego dnia pokazaliśmy również wyniki badania ankietowego służącego do „mapowania” dostępnego lokalnie doradztwa, jego form, tematyki i grup docelowych. Drugiego dnia zorganizowaliśmy warsztaty podczas których wszyscy pracowali nad zagadnieniami, które wynikły i szukali praktycznych rozwiązań wyzwań/problemów. Spotkanie odbyło się Hotelu Lamberton w Ołtarzewie koło Warszawy.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Galeria zdjęć z Forum Doradców Lokalnych

Program Forum

4 listopada 2022

Pierwszego dnia odbyła się prezentacja różnych sieci doradców, w zaproponowanej przez nas strukturze, pozwalającej zdiagnozować tematy i problemy do pracy warsztatowej. Tego dnia podzieliliśmy się także wynikami badania ankietowego służącego do „mapowania” dostępnego lokalnie doradztwa, jego form, tematyki i grup docelowych oraz zapewniliśmy przestrzeń do nieformalnej integracji.

12:30
Rejestracja i powitalna kawa

13:00
Otwarcie Forum
Beata Juraszek-Kopacz, FRSO

14:00
Lunch

15:00 – 16:45
Prezentacje Sieci cz.1

Wprowadzenie
Lokalne Partnerstwa PAFW – Emilia Dmochowska, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundusze Lokalne – Iwona Olkowicz, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
Działaj Lokalnie – Paweł Zań, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Monika Słotwińska-Łychota, Fundacja Wspomagania Wsi
Równać Szanse – Paweł Walecki, Fundacja Civis Polonus
Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda – Anna Jakowska, Fundacja Liderzy Przemian

16:45 – 17:15
Przerwa

17:15 – 18:30
Prezentacje Sieci cz.2

Sieć OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich oraz Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO – Iwona Janicka,
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Joanna Krasnodębska, Stowarzyszenie BORIS
Informatorium dla organizacji pozarządowych – Aneta Krawczyk, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna
Sieć Splot – Wioletta Gawrońska, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Sieć Doradców Lokalnych Fimango – Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

19:00
Kolacja
Spotkanie wieczorne

5 listopada 2022

Drugiego dnia zaproponowaliśmy warsztaty wokół wybranych wspólnie zagadnień, tak by dać sobie szansę na znalezienie praktycznych rozwiązań naszych wyzwań i problemów.

9:00 – 14:00
Warsztaty wokół zagadnień z poprzedniego dnia i wypracowanie rekomendacji
Beata Juraszek-Kopacz,
FRSO

9:00 – 10:30 warsztat cz.1
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:15 warsztat cz.2
12:15 – 12:30 przerwa
12:30 – 13:30 warsztat cz.3
13:30 – 14:00 podsumowanie i zakończenie

14:00
Lunch

Organizator

Partner

logotyp FRSO

Kontakt

 

W sprawie forum jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem email: fimango@frso.pl