O FUNDACJI

W 1993 roku dwoje amerykańskich konsultantów – Jenny Yancey i Daniel Siegel – na zlecenie jednej z największych amerykańskich organizacji grantodawczych zbadało skuteczność zachodniej pomocy skierowanej po 1989 roku do intensywnie rozwijającego się polskiego sektora pozarządowego. Badacze odwiedzili Polskę, Węgry i (wtedy jeszcze) Czechosłowację. Obserwacje i wnioski ze swojego badania zawarli w raporcie „Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej a rola pomocy zachodniej” wydanym przez Rockefeller Brothers Fund i przetłumaczonym na cztery języki. Jedną z ważniejszych rekomendacji raportu był postulat wsparcia kompleksowego szkolenia lokalnych liderów organizacji pozarządowych tak, aby byli w stanie zaspokajać potrzeby szkoleniowe sektora pozarządowego i uniezależniły go od pomocy zachodnich trenerów i konsultantów.

W 1994 roku ruszył Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – dwuletni intensywny program szkoleniowy realizowany w Polsce i na Węgrzech. Celem programu było wyszkolenie niewielkiej grupy działaczy organizacji pozarządowych i przygotowanie ich do prowadzenia szkoleń, poradnictwa i innych usług na rzecz organizacji pozarządowych. Po trzystopniowym procesie rekrutacji spośród ponad 100 zgłoszeń z całej Polski wybrano siedmioro młodych działaczy pozarządowych, którzy przez kolejne dwa lata wspólnie przygotowywali się do pracy trenerskiej. Program miał charakter w dużej mierze samokształceniowy, jego uczestnicy wspólnie prowadzili badanie jakościowe sektora pozarządowego ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb szkoleniowych, opracowali własną metodologię szkoleniową, przygotowywali autorskie materiały szkoleniowe, tworzyli bazę danych potencjalnych klientów, wzięli także udział w wyjazdach studyjnych do USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, oraz na Ukrainę, szkolili się także pod czujnym okiem wybitnych specjalistów od nauczania dorosłych oraz rozwoju organizacyjnego (Jane Vella , Allan Kaplan, Michael Norton). Nad realizacją Programu czuwali amerykańscy działacze społeczni – Ann Philbin i Tim Cross.

W 1996 roku, po formalnym zakończeniu programu szkoleniowego, jego uczestnicy – Paweł Bulanda, Blanka Gąsiorowska, Michał Guć, Beata Juraszek-Kopacz, Lidia Kuczmierowska, Katarzyna Sadło i Krzysztof Tarka założyli Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, której misją jest działanie na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 20 lat Fundacja pracowała z setkami organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą, z instytucjami publicznymi oraz biznesem.

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, a także współzałożycielem i udziałowcem spółdzielni osób prawnych Kooperatywa Pozarządowa.