Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych otrzymywaniem newslettera Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.