Pomiń menu

Klub Dojrzałego Lidera

„Spotkanie nasze miało wiele walorów a jednym z nich była jednorodna grupa wiekowa. To zupełnie inna jakość szkolenia.” – napisała do nas uczestniczka zakończonej właśnie Akademii Dojrzałego Lidera. Akademia była cyklem szkoleń dla seniorów-liderów organizacji pozarządowych, choć sama tematyka nie odbiegała od tego, czego uczymy organizacje od lat, wartością dodaną była jednolita wiekowo grupa (60+), w której nikt nie mógł się czuć „za staro” na naukę. Zależało nam, żeby było inaczej niż na innych szkoleniach, gdzie dominuje młodzież lub osoby w średnim wieku.

Chcemy stworzyć optymalne warunki do rozwoju dla liderów w każdym wieku. Zapraszamy na spotkania w ramach Klubu Dojrzałego Lidera, które także adresujemy do liderów 60+. Najbliższe spotkanie odbędzie się już 29 listopada o godz. 16 w Klubokawiarni Życie Jest Fajne, gdzie ugoszczą nas pracujące tam dorosłe osoby z autyzmem.

Tematem spotkania będzie „Demokracja i partycypacja w organizacji”, chcemy sobie szczerze i na luzie porozmawiać o zarządzaniu w naszych organizacjach, jak bardzo jest ono demokratyczne i partycypacyjne, jakie są największe wyzwania, czy wiek lidera ma znaczenie, oraz o wszystkim innym o czym będziecie chcieli rozmawiać. Na spotkaniu będzie się można także umówić na indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Spotkanie poprowadzi Piotr Frączak.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku działaczy organizacji pozarządowych w wieku 60+, udział bezpłatny, zapewniamy poczęstunek. Zgłaszać można się mailem na adres frso@frso.pl.

Klub Dojrzałego Lidera prowadzony jest w ramach projektu „Trzeci wiek, druga młodość, pierwsza klasa” realizowanego ze środków rządowego programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.