Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Marek Kirkowski

DORADCA LOKALNY

Marek Kirkowski

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Zagadnienia prawno-finansowe w NGO szczególnie kluby sportowe, tworzenie podmiotów, analiza statutów i dokumentacji organizacji, praktyczne rozwiązania w działalności klubów sportowych.

Miejscowość:
Grodzisk Mazowiecki

Organizacja:
Młodzieżowy Klub Koszykówki

Certyfikat:
Tak

E-mail:
marek@mkk.edu.pl

Telefon:
513 326 005

Godziny poradnictwa:
ustalane indywidualnie

Forma doradztwa:
osobista, telefoniczna

Obszar porad bezpośrednich:
Cała Polska

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
-

 

 

Krzysztof Rozenbajger

DORADCA LOKALNY

Krzysztof Rozenbajger

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne, Pozyskiwanie środków na działalność, i Kandydat na doradcę

Zakładanie organizacji pozarządowych, rejestracja stowarzyszeń w KRS, stowarzyszeń zwykłych, KGW.Aspekty prawno-księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
Budżetowanie i rozliczanie projektów. Wolontariat w NGO.
Inne usługi: Poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków na działania w obszarze ochrony klimatu

Miejscowość:
Leśna

Organizacja:
Stowarzyszenie "Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA"

Certyfikat:
Nie

E-mail:
k.rozenbajger@tlen.pl

Telefon:
663876777

Godziny poradnictwa:
każdorazowo podlegające ustaleniu

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa, online poprzez Facebooka - Messenger

Obszar porad bezpośrednich:
południowo-zachodnia część woj. dolnośląskiego

Bezpłatnie:
Tak, nieodpłatne poradnictwo dla NGO i KGW - jednorazowe doradztwo do dwóch godzin pracy - w ramach miesięcznej puli godzin dla danej organizacji.

Płatność:
W przypadku bardziej czasochłonnego doradztwa, po indywidualnym uzgodnieniu zakresu pomocy i wynagrodzenia.

 

 

Aneta Gronkowska

DORADCA LOKALNY

Aneta Gronkowska

Typ poradnictwa:
Księgowe i Kandydat na doradcę

Księgowość NGO, KGW, rozliczanie projektów, deklaracje podatkowe, zagadnienia kadrowe i płacowe
Prowadzenie księgowości NGO, KGW

Miejscowość:
Sandomierz

Organizacja:
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Certyfikat:
Nie

E-mail:
a.gronkowska@opiwpr.org.pl

Telefon:
668 015 839

Godziny poradnictwa:
do ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania indywiduwalne, porady telefoniczne i mailowe

Obszar porad bezpośrednich:
Sandomierz, powiat sandomierski

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:

 

 

Łukasz Torba

DORADCA LOKALNY

Łukasz Torba

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne, Pozyskiwanie środków na działalność, i Kandydat na doradcę

Zakładanie NGO, sprawy organizacyjno-statutowe, sprawozdawczość finansowa, planowanie budżetu, pomoc przy wnioskowaniu o granty. Inne usługi: doradztwo ogólne małym organizacjom społecznym.

Miejscowość:
Białołęka

Organizacja:
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "KOS"

Certyfikat:
Nie

E-mail:
lukasz_torba@outlook.com

Telefon:
697532975

Godziny poradnictwa:
każdorazowo do ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania, mailowa, telefoniczna

Obszar porad bezpośrednich:
północne powiaty woj. dolnośląskiego, południe ziemi lubuskiej

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
-

 

 

Dominika Hapek

DORADCA LOKALNY

Dominika Hapek

Typ poradnictwa:
Pozyskiwanie środków na działalność i Kandydat na doradcę

Tworzenie strategii NGO, Pozyskiwanie funduszy na działalność. Przygotowanie i realizacja projektów miękkich
Przywództwo kobiet w NGO, Przedsiębiorczość Kobiet w NGO, Home Life Balance

Miejscowość:
Dulowa

Organizacja:
Fundacja Sama Mama

Certyfikat:
Nie

E-mail:
kontakt@sama-mama.pl

Telefon:
698664241

Godziny poradnictwa:
do każdorazowego ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania indywidualne, porady mailowe, spotkania on-line na ZOOM

Obszar porad bezpośrednich:
Chrzanów +/- 100 km, zwrot kosztów dojazdu (ilość km x stawka kilometrówki)

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
odpłatne szkolenia