Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Agnieszka Drozdowska

Typ poradnictwa:
Księgowe

Księgowość

Miejscowość:
Sandomierz

Organizacja:
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Zwykłym " Wspólnota Gruntowa Wsi Kamień Łukawski - Góry Pieprzowe" oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki.

Certyfikat:
Nie

E-mail:
a.drozdowska@opiwpr.org.pl

Telefon:
-

Godziny poradnictwa:
do ustalenia

Forma doradztwa:
osobista, telefoniczna, mailowa

Obszar porad bezpośrednich:
województwo świętokrzyskie

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
-

 

 

Michał Głuszyk

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne i Pozyskiwanie środków na działalność

Zakładanie i prowadzenie organizacji, dobór formy prawnej organizacji dla grup inicjatywnych chcących założyć NGO, sposób finansowania działań organizacji, montaż finansowy, źródła finansowania, zarządzanie i budowanie zespołem, formalno-prawne aspekty wolontariatu, zarządzanie wolontariatem w organizacji (np. rekrutacja, przygotowanie personelu, przygotowanie koordynatorów pracy wolontariuszy itp.), formy i zasady współpracy organizacji z administracją publiczną, jak przygotować wniosek o dotację – logika projektowa, konsultacje wniosków dotacyjnych w projektach społecznych, animacja społeczna i ożywienie społeczno-gospodarcze, praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji, budowanie misji i wizji organizacji, ramowe zadania i obowiązki organizacji po zarejestrowaniu, procedury wewnętrzne w organizacji, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Inne usługi: szkolenia i warsztaty – obszary formalno-prawne prowadzenia organizacji) oraz umiejętności miękkie (np. budowanie zespołu, komunikacja, asertywność, współpraca, zarządzanie zespołem, praca w środowisku międzykulturowym).

Miejscowość:
Szczecin

Organizacja:
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT. Współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.

Certyfikat:
Tak

E-mail:
michal.gluszyk@gmail.com

Telefon:
504425276

Godziny poradnictwa:
do każdorazowego ustalenia

Forma doradztwa:
telefoniczna, mailowa, spotkania

Obszar porad bezpośrednich:
region szczeciński (m. Szczecin, Świnoujście, powiat kamieński, goleniowski, policki, gryficki) oraz województwo zachodniopomorskie.

Bezpłatnie:
Tak - pojedyncze, krótkie porady e-mail i telefoniczne oraz doradztwo w ramach i na obszarach OWES Szczecin

Płatność:
Dłuższe doradztwo i bardziej skomplikowane tematy, doradztwo bezpośrednie oraz szkolenia - odpłatnie do każdorazowego ustalenia. Możliwa współpraca w ramach realizacji projektów.

 

 

Dorota Chałat

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne i Pozyskiwanie środków na działalność

Animacja lokalnego środowiska, budowanie sieci współpracy w lokalnym środowisku.
Aspekty prawno-księgowe zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz podmiotów ekonomii społecznej tj. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, w tym strategie działania ngo, strategie marketingowe ngo.
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych, między innymi pozyskiwanie środków, dotacji na realizację celów statutowych
Budżetowanie i rozliczanie projektów
Wolontariat w organizacji.

Inne usługi:
Liderstwo kobiet. Mentoring osobisty, biznesowy, polityczny. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn , różnorodności, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Forma : szkolenia, webinaria, warsztaty word cafe, mentoring indywidualny i grupowy.

Miejscowość:
Koszalin

Organizacja:
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet. Współpracuje z: SZOWES- OWES region koszaliński , Koszalińskie Centrum Praw Kobiet, Cogito Magdalena Chałat

Certyfikat:
Tak

E-mail:
dorotachalat@gmail.com

Telefon:
506 062 288

Godziny poradnictwa:
do indywidualnego ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa oraz online: Skype, Zoom , Messenger - po wcześniejszym uzgodnieniu

Obszar porad bezpośrednich:
Koszalin, województwo zachodniopomorskie , Polska ( on-line)

Bezpłatnie:
Tak - w ramach działań projektowych, doradztwo w ramach miesięcznej puli godzin dla danej organizacji.

Płatność:
W przypadku bardziej czasochłonnego doradztwa, po indywidualnym uzgodnieniu zakresu pomocy i wynagrodzenia. Odpłatnie - mentoring osobisty, biznesowy, polityczny.

 

 

Małgorzata Nadolska

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Aspekty prawno-księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Rozliczenia finansowe projektów.
Inne: Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.

Miejscowość:
Łódź

Organizacja:
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

Certyfikat:
Tak

E-mail:
malgorzata.nadolska@instytut.lodz.pl

Telefon:
512 034 283

Godziny poradnictwa:
pon. - pt. 14:00-17:00

Forma doradztwa:
osobista, telefoniczna, mailowa

Obszar porad bezpośrednich:
Łódź

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
-

 

 

Marek Kirkowski

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Zagadnienia prawno-finansowe w NGO szczególnie kluby sportowe, tworzenie podmiotów, analiza statutów i dokumentacji organizacji, praktyczne rozwiązania w działalności klubów sportowych.

Miejscowość:
Grodzisk Mazowiecki

Organizacja:
Młodzieżowy Klub Koszykówki

Certyfikat:
Tak

E-mail:
marek@mkk.edu.pl

Telefon:
513 326 005

Godziny poradnictwa:
ustalane indywidualnie

Forma doradztwa:
osobista, telefoniczna

Obszar porad bezpośrednich:
Cała Polska

Bezpłatnie:
jednorazowe porady w ramach ograniczonej liczby godzin porad dla wszystkich chętnych organizacji

Płatność:
odpłatne: stałe doradztwo dla NGO, audyty organizacji, tworzenie dokumentów, realizacja pełnego procesu powstania i rejestracji nowej organizacji pozarządowej, szkolenia.