Pomiń menu

nasz Zespół

Beata Juraszek-Kopacz – Prezes Zarządu

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa

Karolina Cyran-Juraszek – Ekspert

Mariola Dąbrowska – Księgowa

Piotr Frączak – Ekspert

Arkadiusz Jarosiński – Radca Prawny

Radosław Juraszek – Pracownik programowy

Katarzyna Kozłowska – Księgowa

Katarzyna Łączyńska – Pracownik programowy

Katarzyna Sadło – Ekspert

Agnieszka Senk – Specjalistka ds komunikacji

Beata Siedlecka – Pracownik programowy OWES

Marlena Skalska – Asystentka biura

Katarzyna Stanisławowska – Pracownik programowy OWES