Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Nieodpłatna Pomoc Prawna – 2020

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus, działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaje zawieszona do odwołania. To realizacja zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat, z którego wynika, że „zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”.

Aktualny komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy można znaleźć pod linkiem.

Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel Wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy
Każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoby, które nie są w stanie przybyć do punktu ze względu na niepełnosprawność ruchową lub mają trudności w komunikacji mogą uzyskać nieodpłatną poradę m. in.:
 • za pośrednictwem telefonu lub internetu,
 •  w miejscu ich zamieszkania,
 •  w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się,
 • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Opis Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Miejsce Warszawa Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Arkadiusz Jarosiński, radca prawny Michał Sybilski

Czas trwania 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (bjuraszekk@frso.pl)
Więcej informacji www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Finansowanie logotyp_ms_z_godlem_w_orientacji_poziomej