Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Nieodpłatna pomoc prawna 2022

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus, działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaje zawieszona do odwołania. To realizacja zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat, z którego wynika, że „zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”.

Aktualny komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy można znaleźć pod linkiem.

Wszystkie porady realizowane są telefonicznie – zapisy pod numerem 19115

Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel Wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy
Każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoby, które nie są w stanie przybyć do punktu ze względu na niepełnosprawność ruchową lub mają trudności w komunikacji mogą uzyskać nieodpłatną poradę m. in.:
 • za pośrednictwem telefonu lub internetu,
 •  w miejscu ich zamieszkania,
 •  w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się,
 • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Opis Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Miejsce Warszawa Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Arkadiusz Jarosiński

Czas trwania 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt zapisy przez telefon pod numerem 19115
Więcej informacji np.ms.gov.pl/
Finansowanie