Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Warszawa – 2016/2019

Program Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim
Temat ekonomia społeczna
Cel wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i działające na terenie powiatu garwolińskiego, mińskiego i m. st. Warszawy.
Opis program wspiera tworzenie nowych miejsc pracy z podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
Oferujemy:

  • usługi doradcze i szkolenia
  • wsparcie finansowe
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy
Miejsce subregion warszawski
Czas trwania do lutego 2019
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (bjuraszekk@frso.pl)
Finansowanie Regionalny Program Operacyjny