Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 2019/2022

Program Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat Ekonomia społeczna
Cel wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
Odbiorcy 1. Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński):

 

• Fundacje,
• Stowarzyszenia,
• Spółdzielnie socjalne,
• Przedsiębiorstwa społeczne,
• Centra i Kluby Integracji Społecznej,
• Warsztaty terapii zajęciowej,
• Kluby sportowe,
• Ochotnicze Straże Pożarne,
• Koła gospodyń wiejskich,
• Zakłady Aktywności Zawodowej,
• Spółdzielnie pracy,
• Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• Kościelne osoby prawne.

 

2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego

(M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński) w zakresie działań animacyjnych:

 

• Wojewódzki Urząd Pracy,
• Powiatowe Urzędy Pracy,
• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
• inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
• inne instytucje rynku pracy.

Opis program wspiera powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez doradztwo, szkolenia, wsparcie finansowe związane z tworzeniem miejsc pracy.
Dla podmiotów ekonomii społecznej – organizacji oferujemy wsparcie merytoryczne i doradcze.
Oferujemy:

  • usługi doradcze w zakresie:

– ogólnym (zakładanie PES/PS z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów, rejestrowanie działalności PES, zewnętrzne finansowanie PS/PES, prowadzenie działalności statutowej PES/PS)
– specjalistycznym (prawne, księgowo-podatkowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketingowe, finansowe)
– biznesowym
– zamówień publicznych

• wsparcie finansowe
• pomoc w nawiązywaniu współpracy jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania do stycznia 2022
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Biuro Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl

Katarzyna Stanisławowska (Animator i Doradca Kluczowy)
kstanislawowska.frso@gmail.com

Hubert Pasiak (Animator) hubertpasiak@wp.pl

Beata Siedlecka (Animator i Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS) beatasiedlecka.frso@gmail.com

Kamila Śmieciuch (Animator i Doradca Kluczowy)

Tel. (25) 631 81 98

Regulamin oraz załączniki
Finansowanie Regionalny Program Operacyjny