Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego – 2019/2021

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

 

 • wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym,
 • podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych,
 • rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałych partnerstw oraz wspieranie różnych form aktywności obywatelskiej,
 • Wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej.
Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne,
podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
Opis W ramach programu oferujemy:

 • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
 • usługi księgowo-podatkowe,
 • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
 • Szkoła Moderatorów Partycypacji Publicznej,
 • Kurs “Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
 • Szkoła zarządzania PES
Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do grudnia 2021
Realizator Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku,
Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl
Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com
Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com
Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS) beatasiedlecka.frso@gmail.com
Andrzej Rybus – Tołłoczko (Doradca Kluczowy)
Kamila Śmieciuch (Animator)

Tel. (25) 631 81 98

Pliki do pobrania
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego