Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu warszawsko-zachodniego – 2019/2021

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu warszawsko-zachodniego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

 • wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym,
 • podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych,
 • rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałych partnerstw oraz wspieranie różnych form aktywności obywatelskiej,
 • wzmacnianie Klastra Ekonomii Społecznej.
Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
Opis W ramach programu oferujemy:

 • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
 • usługi księgowo-podatkowe,
 • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
 • Kurs „Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
 • Szkoła zarządzania PES
Miejsce subregion warszawsko-zachodni (powiaty pruszkowski, piaseczyński, grodziski, warszawa-zachód)
Czas trwania  do grudnia 2021
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl,  

Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com

 

Tel. (25) 631 81 98

Szkolenia
Pliki do pobrania
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego