Pomiń menu

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

„Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez nas od kilkunastu lat, cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, od lat pozostaje jedynym tak sprofilowanym programem z kompleksową ofertą wsparcia. W przeciągu kilkunastu lat realizacji programu Fimango, z jego oferty skorzystało kilka tysięcy osób z całej Polski.

Celem programu jest stałe podnoszenie kompetencji księgowych, finansowych i zarządczych organizacji z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, gdzie dostęp  do szkoleń i profesjonalnego wsparcia jest mocno utrudniony. Ze szkoleniami, poradnictwem i publikacjami docieramy nawet do najmniejszych miejscowości, a w ramach programu wielokrotnie podnosiliśmy tematy dotychczas nieobecne w ofercie szkoleniowej adresowanej do trzeciego sektora.

Program z którego rocznie korzysta kilkaset osób, oferuje organizacjom pozarządowym wszechstronne wsparcie edukacyjne – szkolenia i poradnictwo z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami. W ramach programu wydaliśmy także kilkadziesiąt publikacji, dostępnych nieodpłatnie na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, oraz do korzystania z poradnictwa, po poradę można zgłosić się telefonicznie w godzinach dyżurów lub pisząc na adres porady@frso.pl.

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z innym projektem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Działaj Lokalnie” – realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem współpracy jest dalsze zwiększanie oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, poprzez stworzenie sieci Doradców Lokalnych Fimango, świadczących wsparcie w swoich miejscowościach.

Program Fimango 2017
Cel podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami
Odbiorcy organizacje pozarządowe z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków (do 50 tysięcy mieszkańców)
Opis W ramach programu oferujemy:

 • szkolenia na poziomie podstawowym
  • na szkoleniu zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie zajęć.
  • szkolenia odbywają się w Warszawie.
 • szkolenia otwarte – jednodniowe szkolenia przeprowadzimy we wskazanym miejscu  na zamówienie minimum
  15-osobowej grupy przedstawicieli organizacji z Państwa regionu przy współpracy z ośrodkami Działaj Lokalnie działającym najbliżej siedziby Państwa organizacji. Zamówione przez Państwa szkolenie obejmować może tematy mieszczące się w zakresie zarządzania finansami np.: planowanie budżetów organizacji i projektów, zarządzanie finansami w projekcie, rachunkowość, pozyskiwanie środków na działalność. Uwaga: liczba szkoleń na zamówienie ograniczona.
 • cykl szkoleń dla Doradców Lokalnych przygotowujący lokalnych działaczy do świadczenia profesjonalnego wsparcia poradniczego (rekrutacja prowadzona jest w porozumieniu z ośrodkami Działaj Lokalnie).

Rekrutacja

 

W roku 2016 odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja Cyklu Szkoleń Doradców Lokalnych Fimango. Obecnie zapraszamy do udziału w II edycji. Jest to intensywny program szkoleniowy podnoszący kompetencje merytoryczne i metodologiczne osób świadczących lub zamierzających świadczyć usługi poradnicze organizacjom pozarządowym w ramach działań Ośrodków Działaj Lokalnie.

Program będzie się składał z czterech dwudniowych szkoleń organizowanych w Warszawie, oraz indywidualnej pracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Udział w Szkole jest bezpłatny, zapewniamy też zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń. Warunkiem udziału jest zadeklarowanie gotowości nieodpłatnego świadczenia poradnictwa w takim samym wymiarze czasowym, ile trwały szkolenia (64 godziny). Regulamin cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych

 • poradnictwo z zakresu zarządzania finansami w organizacji pozarządowej – w miarę naszych możliwości i wiedzy odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność organizacji, rachunkowości, finansów, prawa, kadr i innych aspektów związanych z zarządzaniem organizacją.
 • osobistego:
  • w siedzibie FRSO (po wcześniejszym umówieniu spotkania),
  • wyjazdowego – możliwe są porady w Państwa miejscowości (ustalane indywidualnie),
 • mailowego : porady@frso.pl,
 • telefonicznego pod numerem tel. 22 616 33 16 w następujących godzinach:
  • dyżur księgowywtorek: 12.00 – 14.00, czwartek: 11.00-13.00,
  • pozostała tematykaporadnicy oddzwaniają do zainteresowanych osób

Wszystkie usługi są bezpłatne!

Miejsce  cała Polska
Czas trwania do 30 września 2018
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Marlena Skalska (fimango@frso.pl)
Fundator pafw