Pomiń menu

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

„Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez nas od kilkunastu lat, cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, od lat pozostaje jedynym tak sprofilowanym programem z kompleksową ofertą wsparcia. W przeciągu kilkunastu lat realizacji programu Fimango, z jego oferty skorzystało kilka tysięcy osób z całej Polski.

Celem Programu jest stworzenie lokalnym organizacjom pozarządowym z całej Polski, dostępu do wysokiej jakości szkoleń i poradnictwa na temat szeroko pojętego zarządzania finansami oraz księgowości.

Program z którego rocznie korzysta kilkaset osób, oferuje organizacjom pozarządowym wszechstronne wsparcie edukacyjne – szkolenia i poradnictwo z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami. W ramach programu wydaliśmy także kilkadziesiąt publikacji, dostępnych nieodpłatnie na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, oraz do korzystania z poradnictwa, po poradę można zgłosić się telefonicznie w godzinach dyżurów lub pisząc na adres porady@frso.pl.

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z innym projektem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Działaj Lokalnie” – realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem współpracy jest dalsze zwiększanie oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, poprzez stworzenie sieci Doradców Lokalnych Fimango, świadczących wsparcie w swoich miejscowościach.

Program Fimango
Cel podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami
Odbiorcy organizacje pozarządowe z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków (do 50 tysięcy mieszkańców)
Opis W ramach programu oferujemy:

 • szkolenia na poziomie podstawowym
  • na szkoleniu zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie zajęć.
  • szkolenia odbywają się w 5 regionach Polski (województwo mazowieckie, dolnośląskie i trzy inne)
 • szkolenia otwarte – 10 jednodniowych szkoleń przeprowadzimy we wskazanym miejscu na zamówienie dla minimum 15-osobowej grupy przedstawicieli organizacji z Państwa regionu przy współpracy z ośrodkami Działaj Lokalnie działającym najbliżej siedziby Państwa organizacji. Zamówione przez Państwa szkolenie obejmować może tematy mieszczące się w zakresie zarządzania finansami np.: planowanie budżetów organizacji i projektów, zarządzanie finansami w projekcie, rachunkowość, pozyskiwanie środków na działalność.
 • cykl szkoleń dla Doradców Lokalnych przygotowujący do świadczenia profesjonalnego wsparcia poradniczego (rekrutacja prowadzona jest w porozumieniu z ośrodkami Działaj Lokalnie).

Program będzie się składał z czterech trzydniowych szkoleń organizowanych w Warszawie, oraz indywidualnej pracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Udział w Szkole jest bezpłatny, zapewniamy też zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń. Warunkiem udziału jest zadeklarowanie gotowości nieodpłatnego świadczenia poradnictwa w takim samym wymiarze czasowym, ile trwały szkolenia (64 godziny).

Formularz rekrutacyjny
Aktualny REGULAMIN ORGANIZACYJNY CYKLU SZKOLEŃ dla kandydatów do Sieci Doradców Lokalnych.

 • webinariaproponujemy zapoznanie się z dotychczasowymi opracowaniami na stronie: https://frso.pl/webinaria/
  Kolejne tematy będą opracowywane we współpracy z doradcami lokalnymi
 • poradnictwo z zakresu zarządzania finansami w organizacji pozarządowej –odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność organizacji, rachunkowości, finansów, prawa, kadr i innych aspektów związanych z zarządzaniem organizacją.
  Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dostępne następujące formy porad:

  • lokalne: na udostępnionej pod tym adresem https://frso.pl/doradcy-lokalni/ mapie zaznaczeni zostali certyfikowani doradcy oraz osoby przeszkolone w ramach naszych cyklów edukacyjnych. Udzielają one porad lokalnie na zasadach i w tematyce wskazanej w opisie dostępnym przy wybraniu danego punku na mapie.
  • osobiste:
    • w siedzibie FRSO w Warszawie (po wcześniejszym umówieniu spotkania),
    • wyjazdowego – możliwe są porady w Państwa miejscowości (ustalane indywidualnie),
  • mailowe: porady@frso.pl,
  • telefoniczne: pod numerem tel. 22 616 33 16 w następujących godzinach:
   • dyżur księgowywtorek: 12:00 – 14:00, czwartek: 11:00-13:00,
   • pozostała tematykaśroda 12:00 – 14:00
 • newsletter jest rozsyłany raz na miesiąc mailowo do uczestników naszych działań – obejmuje tematy ważne dla organizacji pozarządowych.

Wszystkie usługi są bezpłatne!

Miejsce  cała Polska
Czas trwania do 31 grudnia 2019
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Agnieszka Senk (fimango@frso.pl)
Fundator pafw