Pomiń menu

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel Wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważna Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Opis Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Miejsce
 • Warszawa Mokotów

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44

Poniedziałek, piątek 12:00 – 16:00

Wtorek, środa, czwartek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Marek Tulipan, radca prawny Arkadiusz Jarosiński, adwokat Anna Macierzyńska

 • Warszawa Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Al. KEN 61

Poniedziałek 10:00 – 14:00

Wtorek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Michał Sybilski, adwokat Joanna Judkowiak

 • Warszawa Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Klimczaka 2

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Arkadiusz Jarosiński, adwokat Piotr Balov

 • Piaseczno

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20

Poniedziałek – piątek 16:00 – 20:00

Porad udzielają: adwokat Piotr Balov, adwokat Joanna Judkowiak, adwokat Anna Macierzyńska

 • Lesznowola

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, ul. Szkolna 3

Poniedziałek 8:00 – 12:00

Środa 14:00 – 18:00

Porad udziela radca prawny Marek Tulipan

 • Lesznowola Łazy

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli Łazy, ul. Przyszłości 8

Wtorek 13:00 – 17:00

Czwartek 16:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: adwokat Anna Macierzyńska, radca prawny Michał Sybilski, radca prawny Marek Tulipan

 

Czas trwania 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Katarzyna Sadło (ksadlo@frso.pl)
Więcej informacji www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Finansowanie logotyp_ms_z_godlem_w_orientacji_poziomej