Pomiń menu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Warszawa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Warszawa
Program Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim
Temat  ekonomia społeczna
Cel  wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i działające na terenie powiatu garwolińskiego, mińskiego i m. st. Warszawy.
Opis program wspiera tworzenie nowych miejsc pracy z podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.

Oferujemy:

  • usługi doradcze i szkolenia
  • wsparcie finansowe
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy
Miejsce  subregion warszawski
Czas trwania  do lutego 2022
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS
Kontakt  Beata Juraszek-Kopacz (bjuraszekk@frso.pl)
Finansowanie  Regionalny Program Operacyjny