Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

Jak napisać prostą informację dodatkową?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe, składa się z:
1. bilansu,
2. rachunku wyników i
3. informacji dodatkowej.