Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Jak napisać politykę rachunkowości organizacji

Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej.
Polityka rachunkowości jest najważniejszym dokumentem finansowym w organizacji. Obowiązek opisania, przyjęcia, aktualizowania i stosowania polityki rachunkowości wynika z ustawy o rachunkowości oraz z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej […]. Obowiązek ten dotyczy każdej organizacji pozarządowej, bez względu na formę prawną, zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych.