Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

Z prawem autorskim spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Mamy z nim do czynienia m.in. przy organizowaniu szkoleń, koncertów, wydawaniu publikacji lub realizacji różnego typu projektów, w których korzystamy z utworów stanowiących dzieła podlegające ochronie prawnej. Podstawowym aktem prawnym
regulującym kwestie związane z prawem autorskim jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. poz. 90 nr 631 z późn. zm.).
Jednocześnie z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu, prawo autorskie podlega bardzo dużym zmianom praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym znajomość tej problematyki oraz umiejętność korzystania z ochrony prawnej przysługującej twórcom są
bardzo ważne w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na co dzień.