Razem trudniej czy łatwiej – rzecz o zarządzaniu spółdzielnią

Mamy nadzieję, że prezentowany podręcznik, próbujący przybliżyć specyfikę funkcjonowania spółdzielni, a zatem i zarządzani nią, pozwoli wielu osobom, które chcą spółdzielnię założyć (także spółdzielnię socjalną), zrozumieć, jakie trudności i jakie szanse kryją się w takiej formie prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej, a co za tym idzie – lepiej działalnością spółdzielni zarządzać.