Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

Każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja itd.) jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych może powierzyć zatrudnionej przez siebie księgowej, może też skorzystać z usług firmy zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Obydwa rozwiązania wiążą się z zawarciem określonych umów, które będą regulowały zasady współpracy: zatrudnienie księgowej to zawarcie umowy o pracę, wtedy zasady współpracy reguluje kodeks pracy, natomiast nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym będą uściślały zapisy w podpisanej umowie, zgodne z kodeksem cywilnym.