Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia rachunkowości w organizacji opracowaną w niej na własny użytek – ale na podstawie ustawy – dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (tzw. politykę rachunkowości). Polityka rachunkowości jest ustalona i wprowadzona do stosowania – obowiązkowo w formie
pisemnej – przez kierownika jednostki (w wypadku fundacji i stowarzyszeń – zarząd organizacji).
Jednym z elementów zasad rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont. Niezbędny w każdej, nawet najmniejszej organizacji […]