Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych

Kilka słów o ryzyku w organizacjach pozarządowych Poniższy tekst powstał na podstawie publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”, przygotowanej przez – amerykańską organizację sektora
prywatnego, założoną w celu sponsorowania Krajowej Komisji ds. Nieuczciwej Sprawozdawczości Finansowej (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, w skrócie zwanej COSO). Celem tej organizacji jest doskonalenie jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez propagowanie etyki biznesu i efektywne kontrole wewnętrzne. Na jej zlecenie PricewatershouseCoopers opracował strukturę umożliwiającą zarządom organizacji ocenę i ulepszanie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (tzw. COSO II).