Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Publikacje

Wybierz tematykę:    Dowolna    Księgowość    Pozyskiwanie funduszy    Prawo    Spółdzielnie socjalne    Zarządzanie organizacją   
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych

T. Zagrodzka

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych

Kilka słów o ryzyku w organizacjach pozarządowych Poniższy tekst powstał na podstawie publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”, przygotowanej przez – amerykańską organizację sektora prywatnego, założoną w celu sponsorowania Krajowej Komisji ds. Nieuczciwej Sprawozdawczości Finansowej (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, w skrócie zwanej COSO). Celem tej organizacji jest doskonalenie jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez propagowanie etyki biznesu i efektywne kontrole wewnętrzne. Na jej zlecenie PricewatershouseCoopers opracował strukturę umożliwiającą zarządom organizacji ocenę i ulepszanie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (tzw. COSO II).

Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

M. Długosz

Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia rachunkowości w organizacji opracowaną w niej na własny użytek – ale na podstawie ustawy – dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (tzw. politykę rachunkowości). Polityka rachunkowości jest ustalona i wprowadzona do stosowania – obowiązkowo w formie pisemnej – przez kierownika jednostki (w wypadku fundacji i stowarzyszeń – zarząd organizacji). Jednym z elementów zasad rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont. Niezbędny w każdej, nawet najmniejszej organizacji [...]

Własność społeczna – czyli czyja? Organizacje pozarządowe a ich majątek

P. Frączak

Własność społeczna – czyli czyja? Organizacje pozarządowe a ich majątek

Dyskusja o własności społecznej nie jest elementem dyskursu publicznego. Wystarczy zwrócić uwagę chociażby na debatę nad przyszłością służby zdrowia, gdzie zupełnie pomija się rozważanie opcji uspołecznienia. Nie podniosły się również głosy w obronie własności społecznej w kontekście kolejnych zmian prawnych dotyczących spółdzielni, w tym – ostatnio – spółdzielni mieszkaniowych. Temat nie znajduje zrozumienia nawet wśród samych organizacji pozarządowych, choć przecież przyjęte rozstrzygnięcia (lub ich brak) mogą przyczynić się do rozwoju trzeciego sektora lub przysporzyć mu trudności w codziennej działalności.

Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

D. Piekut

Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

Każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja itd.) jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych może powierzyć zatrudnionej przez siebie księgowej, może też skorzystać z usług firmy zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Obydwa rozwiązania wiążą się z zawarciem określonych umów, które będą regulowały zasady współpracy: zatrudnienie księgowej to zawarcie umowy o pracę, wtedy zasady współpracy reguluje kodeks pracy, natomiast nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym będą uściślały zapisy w podpisanej umowie, zgodne z kodeksem cywilnym.

Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

K. Strzelec

Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

Jak sprzedać produkty wykonywane przez osoby niepełnosprawne lub po prostu robione ręcznie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej organizacji, w których produkty własnoręczne są tworzone na dużą skalę. Cel jest oczywisty – sprawić, by towary trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Zazwyczaj cały proces wygląda tak, że najpierw produkty są wytwarzane, a dopiero potem szuka się rynku zbytu. [...]

Przykładowe rozliczenia różnic kursowych

M. Długosz

Przykładowe rozliczenia różnic kursowych

Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia różnic kursowych.