Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Publikacje

Wybierz tematykę:    Dowolna    Księgowość    Pozyskiwanie funduszy    Prawo    Spółdzielnie socjalne    Zarządzanie organizacją   
Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

K. Strzelec

Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

Jak sprzedać produkty wykonywane przez osoby niepełnosprawne lub po prostu robione ręcznie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej organizacji, w których produkty własnoręczne są tworzone na dużą skalę. Cel jest oczywisty – sprawić, by towary trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Zazwyczaj cały proces wygląda tak, że najpierw produkty są wytwarzane, a dopiero potem szuka się rynku zbytu. [...]

Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

A. Jarosiński

Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

Z prawem autorskim spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Mamy z nim do czynienia m.in. przy organizowaniu szkoleń, koncertów, wydawaniu publikacji lub realizacji różnego typu projektów, w których korzystamy z utworów stanowiących dzieła podlegające ochronie prawnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z prawem autorskim jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. poz. 90 nr 631 z późn. zm.). Jednocześnie z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu, prawo autorskie podlega bardzo dużym zmianom praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym znajomość tej problematyki oraz umiejętność korzystania z ochrony prawnej przysługującej twórcom są bardzo ważne w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na co dzień.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

K. Sadło

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Oddajemy w Państwa ręce broszurę w skrócie przedstawiającą najważniejsze aspekty ustawy i wyjasniającą, jak organizacje pozarządowe mogą sobie z nią poradzić. Jakie mają obowiązki i jakie procedury musza wdrożyć, aby nie bac się ewentualne kontroli. Publikujemy także ekspertyzę prawną dotyczącą ustawy, korespondencję związaną z konkretnymi zapisami, prowadzoną z Ministerstwem Finansów, a także podręczny słowniczek terminów, który znacznie ułatwi uporanie się z kursem e-learningowym. K.Sadło Stan prawny na wrzesień 2011

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

A. Jarosiński

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

W publikacji m. in.: - Prawo pracy w organizacjach pozarządowych - wybrane zagadnienia - Ekspertyza prawna - Odpowiedzialnośc prawna członków zarządu organizacji pozarządowej

Jak napisać politykę rachunkowości organizacji

Katarzyna Kiełbiowska

Jak napisać politykę rachunkowości organizacji

Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Polityka rachunkowości jest najważniejszym dokumentem finansowym w organizacji. Obowiązek opisania, przyjęcia, aktualizowania i stosowania polityki rachunkowości wynika z ustawy o rachunkowości oraz z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej [...]. Obowiązek ten dotyczy każdej organizacji pozarządowej, bez względu na formę prawną, zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

A. Jarosiński, L. Kuczmierowska

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Książka powstała z myślą o organizacjach prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej uruchomienie. Przedstawiono w niej wybrane prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, a także sposoby organizacji i zarządzania jej prowadzeniem tak, aby umożliwiała realizację założonych celów.