Pomiń menu

Rada Fundacji

Jan Jakub Wygnański – przewodniczący

Monika Agopsowicz

Marek Łukomski

Wojciech Onyszkiewicz

Barbara Przybylska

Tomasz Schimanek