REKRUTACJA: szkolenie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w ngo