Seminarium „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązki organizacji”