Szkolenie „Wolontariat – aspekty prawne i formalne”