Rekrutacja do IV edycji szkoleń dla Doradców Lokalnych

Ruszyła rekrutacja do IV edycji Sieci Doradców Lokalnych.
Chciałbyś do nas dołączyć?

Zobacz co mówią o programie nasi absolwenci:

Celem programu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych osób świadczących organizacjom pozarządowym usługi poradnicze z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej. Realizujemy go we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie.

Program szkoleniowy będzie się składał z 4 trzydniowych sesji szkoleniowych oraz indywidualnej pracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, uczestnikom zapewniamy także zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe i przydatne narzędzia.

Warunkiem udziału jest zadeklarowanie gotowości udziału w przynajmniej 3 sesjach oraz nieodpłatnego świadczenia poradnictwa dla innych organizacji pozarządowych, w wymiarze 64 godzin.

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat, ważny 2 lata, potwierdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w organizacji pozarządowej oraz zostaną włączeni do Sieci Doradców Lokalnych – Fimango. Obecnie Sieć tworzą absolwenci poprzednich edycji programu, zachęcamy organizacje do korzystania z ich usług.

Listę wszystkich Doradców Lokalnych wraz z informacją o zakresie świadczonych przez nich usług szkoleniowo-doradczych można znaleźć tutaj.

Osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Rekrutacja trwa do 13.01.2019 online, poprzez formularz zgłoszeniowy.