Seminarium Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2017 – 19.12.2016

Tytuł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2017
Tematyka 1 grudnia 2016 roku ogłoszony zostanie konkurs na Priorytety III i IV rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.  Jak będzie wyglądała nowa oferta, w tym do FIO 2017? Czym różni się  Regulamin od poprzedniego? Co jest najważniejsze w konkursie na 2017 roku? Jakie priorytety oraz kierunki działań obejmuje grudniowy nabór?

 

Tego samego dnia w godz. 13.30 – 16.30 odbędzie się seminarium poświęcone przygotowaniu budżetu do FIO z wykorzystaniem narzędzia planer. Zachęcamy do zgłaszania się na oba seminaria.

Prowadzący Karolina Cyran-Juraszek
Uczestnicy warszawskie organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne
Data i godzina 19 grudnia 2016, godz. 10-13
Miejsce Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6 m 61

Lokal dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, jednak do klatki prowadzą dwa schodki. Nie chcemy aby były przeszkodą dla kogokolwiek, zachęcamy osoby poruszające się na wózkach do wcześniejszego zgłoszenia chęci wzięcia udziału w spotkaniu, umożliwi nam to znalezienie bardziej dostępnego miejsca.

Wypełnij formularz on-line