Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – nowy paradygmat polityki społecznej. Cykl szkoleń dla JST

Tytuł USŁUGI SPOŁECZNE I DEINSTYTUCJONALIZACJA – NOWY PARADYGMAT POLITYKI SPOŁECZNEJ
Tematyka Zapraszamy do zapoznania się z programem cyklu 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Założenia cyklu: Celem jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom kluczowych informacji na temat idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Wybrane tematy:

  • Idea deinstytucjonalizacji – kluczowe pojęcia
  • Uwarunkowania społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na Mazowszu
  • Strategia Rozwoju Usług Społecznych i Regionalne Plany Deinstytucjonalizacji
  • Fundusze Europejskie dla Mazowsza
  • Lokalne plany deinstytucjonalizacji
  • Centra Usług Społecznych jako miejsce koordynacji usług

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program cyklu

Szczegółowa oferta

Prowadzące Anna Bugalska – od 12 lat zajmuje się problematyką włączenia społecznego i funduszy europejskich. Doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie zdobywała pracując przez 7 lat ministerstwie odpowiedzialnym za fundusze europejskie. Od 5 lat wspiera doradczo i szkoleniowo samorządy regionalne w zakresie kreowania regionalnej polityki na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, usług społecznych i deinstytucjonalizacji 
Karolina Cyran-Juraszek – związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 24 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie także JST w zakresie współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem CUS.
Uczestnicy Cykl jest dostępny dla wszystkich chętnych przedstawicielek/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatów: m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. Zachęcamy szczególnie OPS, CUS oraz PCPR a także instytucje świadczące usługi społeczne.
Terminy sesji szkoleniowych Sesje warsztatowe obejmują dwa dni szkoleniowe, w godz. 9.00-16.00.  Warunkiem jest zadeklarowanie uczestnictwa w dwóch sesjach. Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

  • I Sesja: 19-20 października 2022
  • II Sesja: 23-24 listopada 2022
Miejsce Lokalizacja: Siedziba FRSO, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61, Warszawa – lokalizacja może ulec zmianie, będzie to na pewno sala szkoleniowa na terenie Warszawy

 

Zapisy odbywają się poprzez formularz-online.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 września 2022 roku.

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 10 osób) organizatorzy zastrzegają sobie, że szkolenie zostanie odwołane. W przypadku z kolei zbyt dużej liczby osób, będziemy musieli ograniczyć liczbę osób.

UWAGA: wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Łączyńska, tel. 22 616 33 16, szkolenia@frso.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Logotypy MCPS i MazowszaLogotyp Mazowsze dla organizacji pozarządowychLogotyp FISE - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznychlogotyp FRSO   Logotyp LOWES - Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej