Pomiń menu

Publikacje

 • T. Zagrodzka

  Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych

  Kilka słów o ryzyku w organizacjach pozarządowych
  Poniższy tekst powstał na podstawie publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”, przygotowanej przez – amerykańską organizację sektora
  prywatnego, założoną w celu sponsorowania Krajowej Komisji ds. Nieuczciwej Sprawozdawczości Finansowej (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, w skrócie zwanej COSO). Celem tej organizacji jest doskonalenie jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez propagowanie etyki biznesu i efektywne kontrole wewnętrzne. Na jej zlecenie PricewatershouseCoopers opracował strukturę umożliwiającą zarządom organizacji ocenę i ulepszanie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (tzw. COSO II).

  Pobierz publikację
 • M. Długosz

  Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

  Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia rachunkowości w organizacji opracowaną w niej na własny użytek – ale na podstawie ustawy – dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (tzw. politykę rachunkowości). Polityka rachunkowości jest ustalona i wprowadzona do stosowania – obowiązkowo w formie
  pisemnej – przez kierownika jednostki (w wypadku fundacji i stowarzyszeń – zarząd organizacji).
  Jednym z elementów zasad rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont. Niezbędny w każdej, nawet najmniejszej organizacji […]

  Pobierz publikację
 • P. Frączak

  Własność społeczna – czyli czyja? Organizacje pozarządowe a ich majątek

  Dyskusja o własności społecznej nie jest elementem dyskursu publicznego. Wystarczy zwrócić uwagę chociażby na debatę nad przyszłością służby zdrowia, gdzie zupełnie pomija się rozważanie opcji uspołecznienia. Nie podniosły się również głosy w obronie własności
  społecznej w kontekście kolejnych zmian prawnych dotyczących spółdzielni, w tym – ostatnio – spółdzielni mieszkaniowych. Temat nie znajduje zrozumienia nawet wśród samych organizacji pozarządowych, choć przecież przyjęte rozstrzygnięcia (lub ich brak) mogą przyczynić się do rozwoju trzeciego sektora lub przysporzyć mu trudności w codziennej działalności.

  Pobierz publikację