Pomiń menu

Publikacje

 • opracowanie ogólne

  Programy księgowe – jak wybrać właściwe oprogramowanie

  Najpowszechniej stosowane jest oprogramowanie wspomagające wszelkie operacje finansowo-księgowe. Każda organizacja musi bowiem cyklicznie (co miesiąc) rozliczać się z urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Niektóre organizacje muszą również składać sprawozdania w urzędzie statystycznym. W miarę rozwoju organizacji może okazać się pomocny także program kadrowo-płacowy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej poza systemem do fakturowania mogą się przydać także systemy wspomagające sprzedaż i prowadzenie magazynu.

  Pobierz publikację
 • A. Jarosiński

  Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

  Z prawem autorskim spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Mamy z nim do czynienia m.in. przy organizowaniu szkoleń, koncertów, wydawaniu publikacji lub realizacji różnego typu projektów, w których korzystamy z utworów stanowiących dzieła podlegające ochronie prawnej. Podstawowym aktem prawnym
  regulującym kwestie związane z prawem autorskim jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. poz. 90 nr 631 z późn. zm.).
  Jednocześnie z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu, prawo autorskie podlega bardzo dużym zmianom praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym znajomość tej problematyki oraz umiejętność korzystania z ochrony prawnej przysługującej twórcom są
  bardzo ważne w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na co dzień.

  Pobierz publikację
 • T. Zagrodzka

  Poszukiwanie źródeł przychodów organizacji – podstawowe wiadomości

  Organizacje pozarządowe mogą korzystać z wielu źródeł przychodów: mogą to być składki członkowskie (w przypadku stowarzyszeń), darowizny prywatne (od osób i firm), przychody ze spadków i zapisów, ze zbiórek publicznych, dotacje, przychody z działalności odpłatnej, z działalności gospodarczej, itd. […] Spróbujmy prześledzić kilka możliwych źródeł finansowania „wygodnych” dla organizacji.

  Pobierz publikację