Pomiń menu

Publikacje

 • P. Frączak

  Pieniądze i etyka

  Bardzo często w codziennych kompromisach zbliżamy się do granicy, za którą nasze postępowanie można uznać za nieetyczne czy nawet niezgodne z prawem. Oto mini przewodnik, który pozwala przeprowadzić rachunek organizacyjnego sumienia.

  Pobierz publikację
 • K. Adamska-Dutkiewicz

  Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

  W roku 2006 Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło badania trzeciego sektora . Z analizy danych dotyczących zarządzania finansami wynikało, że 17,6% organizacji nie prowadzi w ogóle księgowości. W artykule tym nie odpowiem na pytanie dlaczego zjawisko to ma taka skalę, ale postaram się wykazać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem działającej organizacji pozarządowej.

  Pobierz publikację
 • K. Adamska-Dutkiewicz

  Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

  Jak napisać prostą informację dodatkową?
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe, składa się z:
  1. bilansu,
  2. rachunku wyników i
  3. informacji dodatkowej.

  Pobierz publikację