Pomiń menu

Publikacje

 • M. Długosz

  Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

  Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia rachunkowości w organizacji opracowaną w niej na własny użytek – ale na podstawie ustawy – dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (tzw. politykę rachunkowości). Polityka rachunkowości jest ustalona i wprowadzona do stosowania – obowiązkowo w formie
  pisemnej – przez kierownika jednostki (w wypadku fundacji i stowarzyszeń – zarząd organizacji).
  Jednym z elementów zasad rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont. Niezbędny w każdej, nawet najmniejszej organizacji […]

  Pobierz publikację
 • D. Piekut

  Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

  Każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja itd.) jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych może powierzyć zatrudnionej przez siebie księgowej, może też skorzystać z usług firmy
  zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Obydwa rozwiązania wiąŜą się z zawarciem określonych umów, które będą regulowały zasady współpracy: zatrudnienie księgowej to zawarcie umowy o pracę, wtedy zasady współpracy reguluje kodeks pracy, natomiast nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym będą uściślały zapisy w podpisanej umowie, zgodne z kodeksem cywilnym.

  Pobierz publikację
 • K. Strzelec

  Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

  Jak sprzedać produkty wykonywane przez osoby niepełnosprawne lub po prostu robione ręcznie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej organizacji, w których produkty własnoręczne są tworzone na dużą skalę. Cel jest oczywisty – sprawić, by towary trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Zazwyczaj cały proces wygląda tak, że najpierw produkty są wytwarzane, a
  dopiero potem szuka się rynku zbytu. […]

  Pobierz publikację