Pomiń menu

Publikacje

 • K. Strzelec

  Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

  Jak sprzedać produkty wykonywane przez osoby niepełnosprawne lub po prostu robione ręcznie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej organizacji, w których produkty własnoręczne są tworzone na dużą skalę. Cel jest oczywisty – sprawić, by towary trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Zazwyczaj cały proces wygląda tak, że najpierw produkty są wytwarzane, a
  dopiero potem szuka się rynku zbytu. […]

  Pobierz publikację
 • A. Jarosiński

  Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

  Z prawem autorskim spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Mamy z nim do czynienia m.in. przy organizowaniu szkoleń, koncertów, wydawaniu publikacji lub realizacji różnego typu projektów, w których korzystamy z utworów stanowiących dzieła podlegające ochronie prawnej. Podstawowym aktem prawnym
  regulującym kwestie związane z prawem autorskim jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. poz. 90 nr 631 z późn. zm.).
  Jednocześnie z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu, prawo autorskie podlega bardzo dużym zmianom praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym znajomość tej problematyki oraz umiejętność korzystania z ochrony prawnej przysługującej twórcom są
  bardzo ważne w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na co dzień.

  Pobierz publikację
 • K. Sadło

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Oddajemy w Państwa ręce broszurę w skrócie przedstawiającą najważniejsze aspekty ustawy i wyjasniającą, jak organizacje pozarządowe mogą sobie z nią poradzić. Jakie mają obowiązki i jakie procedury musza wdrożyć, aby nie bac się ewentualne kontroli. Publikujemy także ekspertyzę prawną dotyczącą ustawy, korespondencję związaną z konkretnymi zapisami, prowadzoną z Ministerstwem Finansów, a także podręczny słowniczek terminów, który znacznie ułatwi uporanie się z kursem e-learningowym. K.Sadło

  Stan prawny na wrzesień 2011

  Pobierz publikację