Pomiń menu

Publikacje

 • T. Zagrodzka

  Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych

  Kilka słów o ryzyku w organizacjach pozarządowych
  Poniższy tekst powstał na podstawie publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”, przygotowanej przez – amerykańską organizację sektora
  prywatnego, założoną w celu sponsorowania Krajowej Komisji ds. Nieuczciwej Sprawozdawczości Finansowej (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, w skrócie zwanej COSO). Celem tej organizacji jest doskonalenie jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez propagowanie etyki biznesu i efektywne kontrole wewnętrzne. Na jej zlecenie PricewatershouseCoopers opracował strukturę umożliwiającą zarządom organizacji ocenę i ulepszanie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (tzw. COSO II).

  Pobierz publikację
 • P. Frączak

  Własność społeczna – czyli czyja? Organizacje pozarządowe a ich majątek

  Dyskusja o własności społecznej nie jest elementem dyskursu publicznego. Wystarczy zwrócić uwagę chociażby na debatę nad przyszłością służby zdrowia, gdzie zupełnie pomija się rozważanie opcji uspołecznienia. Nie podniosły się również głosy w obronie własności
  społecznej w kontekście kolejnych zmian prawnych dotyczących spółdzielni, w tym – ostatnio – spółdzielni mieszkaniowych. Temat nie znajduje zrozumienia nawet wśród samych organizacji pozarządowych, choć przecież przyjęte rozstrzygnięcia (lub ich brak) mogą przyczynić się do rozwoju trzeciego sektora lub przysporzyć mu trudności w codziennej działalności.

  Pobierz publikację
 • P. Frączak

  Grzechy główne organizacji pozarządowych czyli o co chodzi z tą etyką…

  W ramach Pozarządowej Akademii Finansów i Zarządzania odbywają się spotkania dotyczące zagadnień etycznych w działalności organizacji pozarządowych. Wyraźnie widać, że osoby uczestniczące w tych spotkaniach nie bardzo umieją określić, o czym właściwie jest mowa.
  Spróbujemy to wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: „dlaczego przestrzegamy 10 przykazań”? Pytanie to dotyczy również tych, którzy za sprawą swoich poglądów czy wyznawanej wiary wcale nie czują się zobligowani do poznania dekalogu. A zatem – czy zasada „nie kradnij” jest czymś innym niż norma prawna zakazująca przywłaszczania sobie cudzych rzeczy i przewidująca sankcję za taki czyn? Inaczej mówiąc – czy nie kradniemy dlatego, że grozi nam za to kara (bo gdyby nie groziła…), czy też wkracza tu…
  …etyka pracy w organizacjach?

  Pobierz publikację