UŻYCZENIE SALI

 

W 2024 roku w ramach działalności statutowej oferujemy pomoc organizacjom w zdalnym prowadzeniu działań. Umożliwiamy też możliwość korzystania z przestrzeni naszej sali szkoleniowej i pokoju na spotkania.
W dni robocze, w godzinach pracy organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie skorzystać:

  1. z naszej sali szkoleniowej do spotkań zdalnych (Zoom, MTeams) oraz spotkań do 15 osób. (zdjęcie poniżej)
  2. z pokoju poradniczego przez maksymalnie 5 osób.

Sala szkoleniowa wyposażona jest w rzutnik multimedialny.

Przestrzeń ustawiona jest w układ ciągły (litera U).

Obok naszej sali znajduje się aneks kuchenny, który udostępniamy.

Sala szkoleniowa, zaplecze socjalne i toaleta jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Udostępniana przestrzeń jest na parterze, ale do budynku, na klatkę schodową prowadzą trzy schodki, co wymaga wcześniejszego dostosowania możliwości wjazdu osobom na wózkach, poprzez ustawienie platformy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zapotrzebowania na skorzystanie z naszej przestrzeni.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: FRSO nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane przez inne organizacje, którym udostępniamy naszą salę.

Rzut oka na przestrzeń, którą udostępniamy:

  • sala szkoleniowa – możliwość spotkań w grupie do 15 osób, skorzystania z platformy ZOOM, Microsoft Teams do spotkań online.
  • przestrzeń do pracy biurowej
Sala szkoleniowa FRSO ul. Kłopotowskiego 6/61