Pomiń menu

Webinaria

Nagrania ze szkoleń:

1. Szkolenie w ramach programu Stołeczne Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 1 CIT 8 – 18 marca 2020

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 2 sprawozdanie finansowe – 18 marca 2020

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

 

Nagrania z webinariów zrealizowane w ramach programu „Fimango – Zarządzanie  finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności:

1. Internetowy kurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – Wypełnianie deklaracji CIT-8 – styczeń 2020

Prowadząca: Edyta Koper

2. Odzyskiwanie podatku VAT w programach finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – 4 czerwca 2019

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – 17 maja 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

4. RODO w NGO – 29 kwietnia 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

5. Sprawozdanie finansowe i co z niego wynika – 17 października 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

6. Spółdzielnia Socjalna w praktyce – 4 lipca 2018

Prowadząca: Katarzyna Stanisławowska

7. Wartości, a skuteczność organizacji – 29 czerwca 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

8. Loterie fantowe – 18 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

9. Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych – 15 czerwca 2018

Prowadząca: Teresa Zagrodzka

10. Współpraca z biurem rachunkowym – 13 czerwca 2018

Prowadząca: Daria Sowińska

11. Polityka rachunkowości – 6 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Kiełbiowska

12. Zbiórki publiczne – 28 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

13. Misja, wizja w organizacji – 24 maja 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

14. Księgowe aspekty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej – 22 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

15. Darowizny – 21 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

16. Roczne sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych – 20 kwietnia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

17. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – 26 lutego 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

18. Uproszczona ewidencja księgowa – 5 stycznia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

19. Jak innowacyjnie finansować inwestycje trzeciego sektora? – 9 września 2017

Prowadząca: Karolina Cyran – Juraszek w ramach OFIP