WEBINARIA

 Nagrania ze szkoleń:

1. Szkolenie w ramach programu Stołeczne Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 1 CIT 8 – 18 marca 2020

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 2 sprawozdanie finansowe – 18 marca 2020

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

 

Nagrania z webinariów zrealizowane w ramach programu “Fimango – Zarządzanie  finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności:

1. Zbieranie darowizn od osób prywatnych za pomocą zewnętrznych serwisów i usług internetowych – 27 października 2022

Prowadzący: Konrad Jędrosz

2. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – 16 grudnia 2021

Prowadząca: Katarzyna Sadło

3. Sprawozdanie z działalności fundacji – 15 grudnia 2020

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

4. BHP w organizacjach pozarządowych – 30 października 2020

Prowadzący: Arkadiusz Kłos

5. Pomoc finansowa na organizację wydarzenia #SzczepimySie z KGW – 11 sierpnia 2021

Prowadząca: Edyta Koper

6. Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowej – stan na dzień 9 kwietnia 2020

Prowadząca: Katarzyna Sadło

7. Organizacja lokalnie – Kurs podejmowania decyzji – część 1 – Mit założycielski -12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

8. Organizacja lokalnie – Kurs podejmowania decyzji – część 2 – Po co nam władze? – 12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

9. Organizacja lokalnie – Kurs podejmowania decyzji – część 3 – Grzech zaniechania i niedecyzje – 12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

10. Organizacja lokalnie – Kurs podejmowania decyzji – część 4 – Demokracja czyli wspólne decyzje – 12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

11. Organizacja lokalnie – Kurs podejmowania decyzji – część 5 – Pozory partycypacji– 12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

12. Organizacja lokalnie: Kurs podejmowania decyzji – cz. 6 – Bez decyzji się nie da – 12 stycznia 2020

Prowadzący: Piotr Frączak

13. Internetowy kurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – Wypełnianie deklaracji CIT-8 – styczeń 2020

Prowadząca: Edyta Koper

14. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – 17 maja 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

15. RODO w NGO – 29 kwietnia 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

16. Sprawozdanie finansowe i co z niego wynika – 17 października 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

17. Spółdzielnia Socjalna w praktyce – 4 lipca 2018

Prowadząca: Katarzyna Stanisławowska

18. Wartości, a skuteczność organizacji – 29 czerwca 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

19. Loterie fantowe – 18 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

20. Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych – 15 czerwca 2018

Prowadząca: Teresa Zagrodzka

21. Współpraca z biurem rachunkowym – 13 czerwca 2018

Prowadząca: Daria Sowińska

22. Polityka rachunkowości – 6 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Kiełbiowska

23. Zbiórki publiczne – 28 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

24. Misja, wizja w organizacji – 24 maja 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

25. Księgowe aspekty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej – 22 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

26. Darowizny – 21 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

27. Roczne sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych – 20 kwietnia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

28. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – 26 lutego 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

29. Uproszczona ewidencja księgowa – 5 stycznia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

30. Jak innowacyjnie finansować inwestycje trzeciego sektora? – 9 września 2017

Prowadząca: Karolina Cyran – Juraszek w ramach OFIP