Pomiń menu

Webinaria

Nagrania ze szkoleń:

1. Szkolenie w ramach programu Stołeczne Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 1 CIT 8 – 18 marca 2020

Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – część 2 sprawozdanie finansowe – 18 marca 2020

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

 

Nagrania z webinariów zrealizowane w ramach programu „Fimango – Zarządzanie  finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności:

1. Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowej – stan na dzień 9 kwietnia 2020

Prowadząca: Katarzyna Sadło

2. Internetowy kurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – Wypełnianie deklaracji CIT-8 – styczeń 2020

Prowadząca: Edyta Koper

3. Odzyskiwanie podatku VAT w programach finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – 4 czerwca 2019

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – 17 maja 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

5. RODO w NGO – 29 kwietnia 2019

Prowadząca: Katarzyna Sadło

6. Sprawozdanie finansowe i co z niego wynika – 17 października 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

7. Spółdzielnia Socjalna w praktyce – 4 lipca 2018

Prowadząca: Katarzyna Stanisławowska

8. Wartości, a skuteczność organizacji – 29 czerwca 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

9. Loterie fantowe – 18 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

10. Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych – 15 czerwca 2018

Prowadząca: Teresa Zagrodzka

11. Współpraca z biurem rachunkowym – 13 czerwca 2018

Prowadząca: Daria Sowińska

12. Polityka rachunkowości – 6 czerwca 2018

Prowadząca: Katarzyna Kiełbiowska

13. Zbiórki publiczne – 28 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

14. Misja, wizja w organizacji – 24 maja 2018

Prowadzący: Piotr Frączak

15. Księgowe aspekty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej – 22 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

16. Darowizny – 21 maja 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

17. Roczne sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych – 20 kwietnia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

18. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – 26 lutego 2018

Prowadząca: Katarzyna Sadło

19. Uproszczona ewidencja księgowa – 5 stycznia 2018

Prowadząca: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz

20. Jak innowacyjnie finansować inwestycje trzeciego sektora? – 9 września 2017

Prowadząca: Karolina Cyran – Juraszek w ramach OFIP